Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej madamepolyglot.pl przez Sandrą Scholz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ERUDIO Sandra Scholz, ul. Niedźwiedza 29B, 02-737 Warszawa, NIP: 648-244-37-49.

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Sandra Scholz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ERUDIO Sandra Scholz, ul. Niedźwiedzia 29 B, 02-737 Warszawa, NIP: 648-244-37-49,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem madamepolyglot.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony.

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz zapisu do newslettera (Strefa Poliglotki), formularze zapisu na listę osób zainteresowanych kursami, formularze zamówienia kursów, formularze zamówienia webinarów oraz e-booków.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej za pośrednictwem Strony. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o kursach oraz aktualnych publikacjach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na listę.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym w szczególności do:
 1. wglądu do swoich danych osobowych,
 2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 1. MailerLite, Paupio 46, Wilno, Litwa – w celu przechowywania danych w bazie systemu mailingowego MailerLite, z wykorzystaniem którego administrator realizuje wysyłkę wiadomości e-mail,
 2. Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa,NIP 5381753991 – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest Strona.
 1. Podmioty, o których mowa w ust. 9 nie uzyskują dostępu do danych Użytkownika, a jedynie przechowują je na serwerach. Serwer ActiveCampaign znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych. ActiveCampaign przystąpiło do programu Privacy Shield, co stanowi gwarancję stosowania przez ActiveCampaign odpowiednich środków ochrony danych osobowych.

§ 3

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,
 2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona korzysta z plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij